VITRO     NOVARA     ZENSIA     ZINTRO     ZEN     DLH     MISTRAL+     PALMA+     DELTA     VUE 40     DLS     PALMA B     DLC     DORADO     NOVARA FITNESS     DM-N

DELCO Perspective & BusinessnoaltDELCO Perspective & Business
DELCO Perspective & Business
DO GORĄCYCH NAPOJÓWDO SPRZEDAŻY PRODUKTÓWDO ZIMNYYCH NAPOJÓWDO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ
DM-N

 

 

 

 

 

 

 

RODO Obowiązek informacyjny

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/ Pana dane jest Delco Perspective&Business Rajmund Wilewski z siedzibą w Markach.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych?

adres mailowy:    biuro@delcopb.pl

adres pocztowy:  ul. Skowronia 40, 05-260 Marki

 

Kto jest Inspektorem danych osobowych w firmie Delco Perspective&Business Rajmund Wilewski?

Inspektor danych osobowych nie został powołany.

 

Skąd mamy Pani/ Pana dane?

Dane otrzymaliśmy od Pani/ Pana podczas składania zapytania/zamówienia, a także później z związku z nawiązanymi relacjami biznesowymi.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez firmę Delco Perspective&Business Rajmund Wilewski?

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, a zatem w celu związanym z realizacją składanych przez Państwa zamówień i podpisanych umów, w celach marketingowych, a także w celach księgowych, statystycznych i archiwalnych.  

 

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 

Czy musisz nam Pani/ Pan podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

  

Jakie ma Pani/ Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzania danych?

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Gdzie można wnieść skargę w związku z nienależytym przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez firmę Delco Perspective&Business Rajmund Wilewski?

Jeżeli uzna Pan/Pani, iż Delco Perspective&Business Rajmund Wilewski jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, leasingodawcy, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.

 

Jak długo przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/ Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • obsługi posprzedażowej (np. serwis, reklamacje, zwroty)
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Czy przekazujemy Pani/ Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Czy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/ Pana prawa?

Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.